• slider image
:::

105學年度校慶暨母親節感恩晚會各界捐贈芳名錄-禮金

105學年度校慶暨母親節感恩晚會各界捐贈禮金明細表

編號

      姓      名

金  額

     備   註

1

會長黃嘉聖

30000

捐至家長會帳戶

2

黃智春

5000

 

3

李輝煌

5000

 

4

林海交

3000

 

5

和平國小車    達校長

2000

 

6

許孟仙

1000

 

7

昆輝廣告

1000

 

8

許志強

2000

 

9

泉安府林後崑主委

3000

 

10

黃老見前村長

1000

 

11

龍安府

2000

 

12

林榮章

1000

 

13

南光國小張華芬校長

3200

 

14

吳政勳

2000

 

15

吳崑煌

2000

 

16

林通遠

2000

 

17

丁世輝

2000

 

18

李    廣村長

2000

 

19

廣興國小扈尚善校長

2000

 

20

許坤木

3000

 

21

黃培庭

1000

 

22

黃明直

1000

 

23

黃重修

1000

 

24

蔡旻竣副會長

2000

 

25

黃裕凱

1000

 

26

趙其新

2000

 

27

丁進發

5000

 

28

丁健宸

1000

 

29

張健福

2000

 

30

黃瑜瑮

2000

 

總                       計

92200

 

總務處 網站管理員 於 2017-05-16 發布,共有 266 人次閱讀
:::
學校行事曆